Natalia Leśnikowska

Promotion Coach, specjalizuje się w pracy z osobami, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału zawodowego – pomaga im przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych i do awansu w międzynarodowych organizacjach.

Certyfikowany Coach (międzynarodowa certyfikacja ACC ICF). Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i rekrutacji w prestiżowych korporacjach (Accenture, Nielsen). Trener wewnętrzny (m.in. Time Management). Absolwentka Lingwistyki Stosowanej i Dziennikarstwa (Public Relations i Marketing Medialny) na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas regularnych spotkań 1:1 z pracownikami z sukcesem skupia się na planowaniu i rozwoju ich kariery wewnątrz organizacji, poprzez rozmowy coachingowo-mentoringowe i przekazanie rzetelnej informacji zwrotnej. Z sukcesem rozwija młode talenty, a także przygotowuje bardziej doświadczonych pracowników do objęcia ról zgodnych z ich silnymi stronami, np. specjalistów, szefów zespołów – w oparciu o badanie Gallup Strengthsfinder.

Ma doświadczenie zarówno w budowaniu zespołów od zera, jak i w rozwijaniu tych już istniejących.

Jako menedżer pracowała dla najbardziej prestiżowych klientów z Doliny Krzemowej, a także z branży finansowej oraz FMCG.

Aktywnie zaangażowana w organizację i przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych, Development Center, Assessment Center, Talent Days i targów pracy. Trenerka wewnętrzna (Time Management, Working with Millennials).

Autorka publikacji w magazynie branżowym Online Marketing.

Obszary specjalizacji:

  • Promotion Coaching – zdobycie awansu w międzynarodowych, prestiżowych firmach.
  • Career Coaching – zmiana profilu zawodowego, znalezienie pracy odpowiadającej talentom klienta.
  • Job Idea Coaching – szyte na miarę tworzenie na siebie pomysłu zawodowego.

Przygotowanie merytoryczne:

Wykształcenie:

Ukończyła wiele szkoleń dla trenerów i liderów, między innymi w obszarze coachingu w miejscu pracy, inteligencji emocjonalnej, asertywności, komunikacji międzykulturowej, autoprezentacji i prezentacji, efektywnego wykorzystania mocnych stron pracowników – na podstawie badania Gallup Strengthsfinder, efektywnego przekazywania feedbacku, procesu rekrutacji.

Zobacz ofertę

Pobierz mój darmowy ebook

The form you have selected does not exist.